Así vai a colaboración co Banco de Alimentos

A campaña de colaboración co Banco Veciñal de Alimentos de Teo que estamos realizando no IES recolleu nos dous primeiros días 147 litros de leite. Cun pequeno xesto podemos axudar a familias do noso concello. Grazas pola participación e recordade que o contedor seguirá dispoñible para deixar leite nel ata este venres 26.

Colaboración co banco de alimentos

Informámosvos de que na semana do 22 ao 26 de febreiro haberá un contedor no centro para depositar cartóns de leite para o Banco Veciñal de Alimentos de Teo. 

Parécenos importante que tanto o alumnado, como o profesorado e as familias nos involucremos e colaboremos neste iniciativa solidaria. Se conseguimos que cada rapaz/a  deixe polo menos un cartón de leite recadaríanse 700 litros, cos que contribuiriamos a paliar a falta de existencias que ten o servizo. Cómpre lembrar que a COVID-19 está a provocar unha crise social e económica sen precedentes e cada vez son máis as familias que teñen que recorrer ao Banco Veciñal de Alimentos de Teo. 

Animádevos e participemos tod@s, cun pequeno xesto podemos axudar a moita xente. 

Saúdos da Xunta directiva

Memoria 2020

Estimadas familias 

Por mor das medidas de distanciamento social impostas pola Xunta de Galicia para tratar de frear a propagación da COVID-19 aínda non puidemos convocar a asamblea xeral de socios do ano 2020. Non dispoñemos do soporte tecnolóxico necesario para facer unha convocatoria online con garantías suficicientes, polo que estamos á espera de que a situación nos permita facer unha convocatoria presencial. 

Namentras isto non é posible, queremos facervos chegar a memoria anual de actividades e un resumo dos gastos e ingresos da ANPA San Simón do IES de Cacheiras durante o ano 2020. 

Tal e como se explica na memoria, non puido completarse a programación proposta, xa que moitas das actividades tiveron que cancelarse. As medidas de hixiene e distanciamento social fan moi difícil a realización de talleres de xeito presencial, pero aínda así trataremos de que se recuperen algúns para este curso ou se traten de facer de xeito telemático, coa finalidade de restablecer unha certa normalidade entre o alumnado. 

Do mesmo xeito, aproveitamos para comentarvos a necesidade de renovación da xunta directiva actual, pendente tamén da convocatoria dunha asamblea xeral. Catro integrantes da directiva xa non están desempeñando as súas funcións, polo que se precisa que entren reforzos de xeito inmediato

Os membros que estamos seguimos mantendo reunións periódicas de xeito telemático, pero vémonos incapacitados para seguir sacando adiante o traballo sós e por iso é preciso que entren voluntarios novos, para que o labor da ANPA non se paralice. Só tedes que enviar un correo á conta da ANPA (anpaiescacheiras@gmail.com)  cos vosos datos e poñerémonos en contacto de inmediato. 

Para colaborar coa directiva non é preciso dispor de moito tempo. Se o tedes, estupendo, porque poderedes aportar moito e asumir algunha tarefa específica, pero aínda que só dispoñades dun anaquiño de vez en cando, ese pouco tempo e a vosa axuda serán igualmente valiosas. Lembrade que todo suma. 

Saúdos da xunta directiva.

Dúas aportacións para o IES

Onte deixamos no instituto unha caixa con 700 mascarillas que serán repartidas hoxe entre o alumnado. Permiten 25 lavados e inclúen dous filtros. Se queredes consultar as características técnicas, están aquí:

Ademáis, hai unhas semanas quedou instalada unha nova mesa de pimpón que se suma ás outras dúas que xa mercara a ANPA para o centro en anos previos. O pimpón é unha das poucas actividades permitidas no patio nestes tempos –o futbolín tivo que ser retirado temporalmente para seguir o protocolo de distanciamento social.

Inicio do curso 2020-2021

Desde a Xunta directiva queremos darvos a benvida a un curso escolar especial e facer balance dos atrancos que tivemos que sortear para que todo o alumnado puidese empezar esta semana as clases.

Despois de que o curso pasado se vise interrompido pola pandemia da Covid-19 os nosos esforzos foron destinados cara acadar dous obxectivos básicos: un ensino seguro e presencial, rexeitando alternativas encamiñadas a reducir as distancias de seguridade e apostar pola solicitude de máis profesorado para o desdobre de grupos

Coidamos que no noso centro non hai alternativas viables ao ensino presencial que garantan a igualdade de oportunidades para todo o alumnado (por problemas de conexión, disponibilidade de equipos…) e así lle-lo fixemos saber ao equipo directivo. Tamén revisamos o protocolo de adaptación á nova normalidade educativa elaborado polo centro, solicitando aclaracións e suxerindo modificacións que garantan o cumprimento de tódalas medidas de seguridade e que os nosos fillos e fillas poidan asistir ás clases con tranquilidade. Ao tempo, insistimos na necesidade de que se establezan o máis axiña posible as dinámicas de traballo necesarias para manter unha ensinanza on-line. Debemos estar preparados para que se algún grupo/s non pode asistir presencialmente poida seguir as clases con normalidade desde a casa. 

Nos últimos días tamén tivemos que lidiar co problema de saturación das liñas de transporte escolar. Foi difícil, pero grazas ao esforzo conxunto co concello e a dirección do centro conseguiuse que teña praza todo o alumnado que solicitou o servizo. 

Con todo, hai que ser conscientes de que este vai ser un curso difícil e que imos ter que enfrontarnos aos atrancos que poidan xurdir pola posibilidade de contaxios. Aínda que os protocolos son exhaustivos e están deseñados para minimizar o risco, é responsabilidade nosa, como pais, velar polo cumprimento de tódalas medidas para evitar o espallamento da pandemia entre o alumnado do centro. Debemos concienciar aos nosos fillos e fillas da importancia de extremar as precaucións. E ter presente que as primeiras medidas de seguridade tómanse na casa, levando un control sanitario rigoroso e evitando que unha alumna ou alumno enfermo vaia ao centro. 

Neste punto, cómpre lembrar que no caso de que haxa que recurrir a un ensino telemático hai acordadas medidas para seguir avanzando nas materias e o compromiso por parte da dirección do centro de que o alumnado que teña que quedar na casa non vai quedar desatendido.      

Saúdos, xunta directiva

Inicio curso 20/21

Como sabedes, retrasouse o inicio deste curso 2020-21 polos cambios de última hora nas instrucións remitidas aos centros.


O pasado 31 de agosto, solicitábaselles aos equipos directivos dos centros educativos de Galicia a elaboración dun protocolo de adaptación á pandemia provocada pola Covid-19 que contemplaba, entre outras cuestións, o ensino presencial e o establecemento dunha distancia de seguridade nas aulas de 1,5 metros entre o alumnado. Con estas premisas, no IES Cacheiras estableceron 32 grupos cun tope de 20 ou 24 alumnos, segundo o tamaño da aula, e solicitaron un incremento de 6 profesores para poder atender eses novos grupos. Ata antonte mesmo, e despois dos cambios na cúpula directiva da consellería de Educación e dunha serie de rumores que falaban da posibilidade de introducir novos cambios nas instrucións, non se confirmou a contratación do profesorado necesario para atender eses novos grupos.


Con isto, garántese que todo o alumnado do centro poida ter un ensino presencial no noso instituto e que se mantén o mesmo horario que o curso pasado.


Agora o centro está a traballar no programa de acollida do alumnado, que establece unha incorporación paulatina ás aulas para coñecer e adaptarse ás novas medidas de seguridade e mobilidade. En canto estea pechado informarán na web do centro, para que cada curso saiba a data de comezo que lle corresponde.


Saúdos da Xunta Directiva

Banco de libros: setembro 2020

Estimadas familias:

Tal e como vos viñemos informando, as circunstancias excepcionais derivadas da COVID- 19 leváronnos a modificar os trámites relacionados co servizo de banco de libros que xestiona a ANPA. Ao longo da vindeira semana estableceremos uns turnos para a entrega dos libros deste curso.
Montaremos dúas aulas para a recollida de material mirando de que non se xunte moita xente e imos tamén establecer uns turnos por apelido de socio/a da ANPA. É importante respectar estes turnos para que non se acumule máis xente da recomendada e pola mesma razón, pregamos que veña só unha persoa por familia.

Po​de recollervos o material calquera outra persoa no voso nome​ e, no caso de terdes fillos en distintos cursos, poderedes recoller os libros dunha soa vez.

Lembrámosvos a obrigatoriedade de cumprir catro recomendacións básicas: evitar aglomeracións, desinfectar as mans antes de entrar (haberá xeles na entrada), gardar a distancia de seguridade e uso da máscara.

Calendario de recollida

Martes 8 de setembro:​ entrega dos libros para o alumnado de 3º da ESO, 1º da ESO e 1º Bacharelato.

Alumnado de 3º da ESO:

 • 16.15-16.45 3º ESO: Desde Asorey Casanova ata Caeiro Lafuente
 • 16.45-17.15 3º ESO: Desde Cao Suárez ata ​De la Fuente Martínez. 
 • 17.15-17.45 3º ESO: Desde Dopazo Maza ata Filloy Lorenzo
 • 17.45-18.15 3º ESO: Desde Fraga Castro ata Iglesias Rodríguez
 • 18.15-19.00 3º ESO: Desde Iglesias Vilar ata Méndez Castelao
 • 19.00-19.30 3º ESO: Desde Montero Fieiro ata Queiro Lorenzo
 • 19.30-20.00 3º ESO: Desde Regueiro Cebey ata Ventura Blanco

Alumnado de 1º da ESO:

 • 16.45-17.15 1º ESO: Desde Andrade Suárez ata Ferrer Ozores
 • 17.15-17.45 1º ESO: Desde F​igueiro Pérez ata Montero Fieiro
 • 17.45-18.15 1º ESO: Desde R​amallo Pita e ata Varela Ceide

Alumnado de 1º de Bacharelato

 • 18.15-18.45 1º BAC: Desde Cambón Grille a Failde Iglesias
 • 18.45-19.15 1º BAC: Desde Filloy Lorenzo a Leal López
 • 19.15-19.45 1º BAC: Desde Liñares Bello ata Pérez Salaño
 • 19.45-20.15 1º BAC: Desde Rodríguez Deibe a Villán Seoane

Mércores 9 de setembro:​ entrega dos libros para o alumnado de 2º da ESO, 4º da ESO e 2º de Bacharelato.

Alumnado de 2º da ESO​:

 • 16.15-16.45 2º ESO: Desde Albarello Romero ata Domínguez García
 • 16.45-17.15 2º ESO: Desde Fernández Cameán ata Iglesias Riádegos
 • 17.15-17.45 2º ESO: Desde Iglesias Villar ata Mazas Mosquera
 • 17.45-18.15 2º ESO: Desde Mirás Turnes ata Ruiz Suanzes
 • 18.15- 18.45 2º ESO: Desde Santos García ata Vázquez Otero

Alumnado de 4º da ESO:

 • 16.45-17.15 4º ESO: De Abeledo Piñeiro ata Buján Mirás
 • 17.15-17.45 4º ESO: De Cao Suárez ata Gómez Cacho
 • 17.45-18.15 4º ESO: De Lamas Campos ata Rodríguez García
 • 18.15-18.45 4º ESO: De Ruiz Suanzes ata Vázquez Duarte

Alumnado de 2º de Bacharelato

 • 18.45-19.15 2º BAC: Desde Arias Palomares ata Franqueira Brea
 • 19.15-19.45 2º BAC: Desde Gómez Cacho ata Rodríguez García
 • 19.45-20.15 2º BAC: Desde Santos Gómez ata Vicente Álvarez

Aclaracións: Dividiremos o reparto dos libros en dúas aulas. As familias terán que agardar fóra do edificio para ir entrado de unha en unha, en dúas filas diferentes, segundo as aulas. Pedímosvos paciencia e comprensión, pensade que son centos de libros, que é un traballo lioso e queremos facelo ben e sobre todo que respetemos as medidas de distanciamento para evitar aglomeracións.

Saúdos da xunta directiva.

Becas 2020

Informamos de que está aberto o prazo para solicitude de dous tipos de becas:

1) Para alumnado de Bacharelato:

Becas e axudas para alumnado de niveis posobrigatorios non universitarios (Bacharelato):
http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar/bachillerato/becas-generales-no-universitarias.html

Prazo de solicitude ata o 30 de setembro.

As solicitudes deberán presentarse online, a través da sede electrónica do Ministerio:
https://sede.educacion.gob.es/sede/login/inicio.jjsp?idConvocatoria=1400

2) Para o alumnado con necesidades específicas:

Becas e axudas para alumnado con necesidade específica de apoio educativo (ESO-Bacharelato):
http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar/primaria-secundaria/necesidad-especifica-apoyo-educativo.html

Prazo de solicitude ata o 1 de outubro.

Antes de solicitala hai que porse en contacto co orientador do instituto.

As solicitudes deberán presentarse online, a través da sede electrónica do Ministerio:
https://sede.educacion.gob.es/sede/login/inicio.jjsp?idConvocatoria=1399

Lotes de libros do banco 20/21

A semana pasada estivemos asignando os libros correspondentes aos lotes do banco de libros do curso 20/21. Ao longo desta semana, e quizáis a seguinte, iremos informándovos vía correo electrónico dos libros que vos corresponden a cada socia/o. Un saúdo e feliz verán!

Calendario banco de libros xuño 2020

Estimadas familias: Tal e como vos viñemos informando, as circunstancias excepcionais derivadas da COVID- 19 lévannos a modificar os trámites relacionados co servizo de banco de libros que xestiona a ANPA. 

A devolución dos libros usados este curso farase ao longo da vindeira semana, coincidindo parcialmente coas datas establecidas polo IES para tentar que fagades os mínimos desprazamentos posibles e evitar aglomeracións.

En canto á entrega dos materiais para o ano que vén, desta vez esperariamos a comezos de setembro, xa que as directrices da administración recomendan agardar como mínimo quince días antes da manipulación dos materiais para tratar de minimizar unha posible propagación do virus. En calquera caso, a nosa idea é, sempre que a situación o permita, preparar os lotes ao longo do mes de xullo e informar ás familias, vía correo electrónico, dos libros que lles corresponden.

Calendario de recollida do banco de libros:

Xoves 25 de xuño:

Recollida dos libros usados no curso 2019-2020 polo alumnado de 1o da ESO, 3º da ESO e 1º de Bacharelato (montaremos dúas aulas).

Alumnado de 3º da ESO: o centro xa lle asignou a este alumnado unhas quendas desde as 16.00 ás 21.00. Aproveitaremos as mesmas quendas para que poidades devolver os libros da anpa do curso que acaban de rematar. Así que, ou ben as familias, ou ben o alumnado, poden pasar polas aulas que indiquemos para devolver o material da ANPA. É importante que respetedes estes turnos para que non se acumule máis xente da recomendada.

 • 16.15-16.45: 3º ESO A
 • 17.00-17.45: 3º ESO B
 • 18.00-18.45: 3º ESO C
 • 19.00-19.45: 3º ESO D
 • 20.00-20.45: 3º ESO E

Alumnado de 1º da ESO e 1º de BAC: Mirando de que non se xunte moita xente, imos tamén establecer uns turnos, por apelido do socio/a da ANPA.

 • 17.00-17.30: 1º ESO: Desde Aristizábal Fernández ata Ferro Castro
 • 17.30-18.00: 1º ESO: Desde Fuentenebro Parada ata Mata Eirís
 • 18.00-18.30: 1º ESO: Desde Mazas Mosquera ata Rodríguez Leal
 • 18.30-19.00: 1º ESO: Desde Roselló Fernández ata Vázquez Otero
 • 18.00-19.00: 1º BAC: Desde Antelo Collazo ata Guambuguete Heredia
 • 19.00-20.00: 1º BAC: Desde López Mata ata Varela González

Venres 26 de xuño:

Recollida de libros usados no curso 2019-2020 para o alumnado de 4º da ESO e 2º da ESO.

Alumnado de 4º da ESO: o centro asignoulle ao alumnado unhas quendas para a entrega dos boletíns desde as 16.00 ás 21.00. Aproveitaremos as mesmas quendas para que poidan devolver os libros da ANPA do curso que acaban de rematar. Así que ou ben as familias, ou ben o alumnado, poden pasar pola aula na que lle recolleremos o material. É importante que manteñan estes turnos, para que non se acumule máis xente da recomendada.

 • 16.15-16.45: 4º ESO A
 • 17.00-17.45: 4º ESO B
 • 18.00-18.45: 4º ESO C
 • 19.00-19.45: 4º ESO D
 • 20.00-20.45: 4º ESO E

Alumnado de 2º da ESO:

 • 17.00-17.30: Desde Acevedo López de los Mozos ata Calo García
 • 17.30-18.00: Desde Caramés Díaz ata García Fernández
 • 18.00-18.30: Desde García Turnes ata Nogueira Méndez
 • 18.30-19.00: Desde Pardo Orjales ata Vieira da Rocha

Solicitude de libros para o curso 2020-21:

Antes de fin de mes enviaremos o formulario de petición de libros para o curso 2020-21, teredes de prazo para solicitalos ata o 10 de xullo.

Aclaracións:

 • O próximo curso non cambian os libros polo que serven os que se están usando agora.
 • Como sabedes, repartiremos os libros que teñamos entre as solicitudes recibidas: cantos máis libros teñamos, máis podemos repartir para o próximo curso. Hai cursos nos que vai haber máis fondos que noutros.
 • Pode devolver e recoller os libros outra persoa no voso nome se vós non podedes.
 • O próximo curso, 1 e 2º da ESO estarán no proxecto E-Dixgal polo que só se van necesitar libros de Portugués, Lingua Española e Inglés.
 • As familias con fillos no instituto que non se asociaran ata agora non van recibir libros, xa que aínda que non se poidan repartir ata setembro, os lotes organizarémolos antes.
 • Tede paciencia: son centos de libros, é un traballo lioso e queremos facelo ben e sobre todo respetade as medidas de distanciamento e os turnos, para evitar aglomeracións.

Saúdos da Xunta directiva.